Ir para o Conteúdo
imgcentral

Coffee with Sensei

Thoughts and comments by Sensei Jorge Kishkawa
Last posts:

05-Jun-2017

15th TBIK - IAIJUTSU 4Iaijutsu - Kimura

02-Jun-2017

15th TBIK - Kenjutsu 3Kenjutsu Women´s - Thais Vs. Tiemi

31-May-2017

15th TBIK - Arigatou!


29-May-2017

15th TBIK - IAIJUTSU 3Iaijutsu Shiai 5th Kyu - Toshi Vs. Esteves

26-May-2017

15th TBIK - KENJUTSU 2Kenjutsu 3rd and 2nd Kyu - Estevão X Araújo

24-May-2017

15th TBIK DEMONSTRATIONS


Hyoho NIten Ichi Ryu Kenjutsu Nito Seiho Ipponme


Koryu Goshinjutsu Edori


Koryu Goshinjutsu Suretigai Omote


Shindo Muso Ryu Jodo Sakan


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Kasumi no Tachi


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Hakka no Tachi


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Kasumi no Tachi


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Nanatsu no Tachi


Nihonto Iaijutsu


Hiden Tameshigiri


Hiden Tameshigiri


Nihonto Teire Sho


Nihonto Teire Tyu


Nihonto Teire Utiko


Nihonto Torei


Kishikawa Ryu Suihei Giri


Suiyo Ryu Iaijutsu SouroKishikawa Ryu Tenchi

17-May-2017

15th TBIK - KENJUTSU 1Kenjutsu 1st Kyu and Above - Massao vs Holschuh
topo

Niten Institute International
+55 11 94294-8956
[email protected]